09127463638

ساخت مخزن سوخت و تانکر تحت فشار

ساخت مخزن سوخت و تانکر تحت فشار

ساخت مخزن سوخت و تانکر تحت فشار

ساخت مخزن سوخت و تانکر تحت فشار

تانکر سازی جعفری سازنده ، انواع تانکرهای زمینی ، هوایی ، سیلوی سیمان در صنعت ساخت مخازن با در اختیار داشتن تجهیزات ابنیه و کادری متخصص و بهره گیری از دستاوردها و استانداردهای روز در این زمینه مفتخر است تا با ساخت کلیه سازه های فلزی ، تحت فشار و انواع خط تولید صنایع در خدمت صاحبان صنابع باشد
خدمات تانکر سازی جعفری شامل موارد زیر در استان های قم ، تهران ، اراک ، خوزستان می باشد

 • ساخت مخزن ذخیره ی سوخت
 • ساخت مخازن هوایی
 • ساخت تانکر ماشین
 • ساخت تانکر کششی
 • ساخت تانکر های چرخ دار
 • ساخت تانکر های زمینی
 • ساخت مخازن پلی اتلین
 • ساخت کانکس و اتاقک های پیش ساخته
 • ساخت تانکر آب و تانکر ماشینی
 • ساخت مخزن سوخت و تانکر تحت فشار
 • ساخت تانکر قیرپاش
 • ساخت تانکر یدک کش و هوایی
 • ساخت تانکر آب و تانکر ماشینی
ساخت مخزن ذخیره ی سوخت
درباره ی شرکت تانکر سازی جعفری
سندبلاست مهرکیا

ساخت مخزن ذخیره ی سوخت

ساخت مخازن هوایی

ساخت تانکر ماشین

ساخت تانکر کششی

ساخت تانکر های چرخ دار

ساخت تانکر های زمینی

ساخت مخازن پلی اتلین

ساخت کانکس و اتاقک های پیش ساخته

ساخت تانکر آب و تانکر ماشینی

ساخت مخزن سوخت و تانکر تحت فشار

ساخت تانکر قیرپاش

ساخت تانکر یدک کش و هوایی

ساخت تانکر آب و تانکر ماشینی

تانکر سازی جعفری سازنده ، انواع تانکرهای زمینی ، هوایی ، سیلوی سیمان در صنعت ساخت مخازن با در اختیار داشتن تجهیزات ابنیه و کادری متخصص و بهره گیری از دستاوردها و استانداردهای روز در این زمینه مفتخر است تا با ساخت کلیه سازه های فلزی ، تحت فشار و انواع خط تولید صنایع در خدمت صاحبان صنابع باشد خدمات تانکر سازی جعفری شامل موارد زیر در استان های قم ، تهران ، اراک ، خوزستان می باشد ساخت و تعمیر انواع تانکر تانکر سازی جعفری سازنده انواع تانکرهای زمینی هوایی سیلوی سیمان در صنعت ساخت مخازن تانکر قیرپاش تانکرهای زمینی جعفری09127463638 ساخت و تعمیر انواع تانکرکارگاه ما در نقشه